Velkommen

Fredrikstad Transport & Spedisjon AS er en fremtidsrettet bedrift som tilbyr logistikktjenester innenfor shipping, spedisjon, tredjepartlogistikk og distribusjon. Fredrikstad Transport & Spedisjon fokuserer på den totale løsningen innen vareflyt fra produsent til sluttbruker. Selskapet har et verdensdekkende agentnett. I tillegg nevner vi, eget lagerhotel, lagerautomater, 30 egne distribusjonsbiler, samt topp moderne fasiliteter sentralt beliggende i Fredrikstad.

Vår fremste styrke er den kompetanse og erfaring våre ansatte besitter, etter mange års ansettelse i selskapet.

Dere er velkommen til oss!

Jon E. Børresen
Daglig leder

  Gamlebyen sett fra Vestsiden.